การบำรุงรักษาเครื่องปริ้นท์eco solvent

ข้อควรระวังในการใช้เครื่องปริ้นอีโคโซลเวนท์ (Eco Solvent)

ห้ามโดยเด็ดขาด

  1. สั่งล้างหัวพิมพ์ต่อเนื่องเกิน 3 ครั้ง
  2. ใช้ Flex/Sticker มีมุมพับงอ ปริ้น
  3. ใช้น้ำยาล้างหัวพิมพ์ใส่ลงในตัวปั้ม

ถ้าคุณทำ 1-3 ข้อนี้ จะทำให้หัวพิมพ์เสียหาย เกิดการชำรุด/เสียได้

ควรหลีกเลี่ยง

  1. ทิ้งไว้โดยไม่ใช้งานเกิน 2-3 วัน
  2. วางเครื่องในที่ร้อนแสงแดดส่อง

ถ้าคุณทำ 1-2 ข้อนี้ จะทำให้หัวพิมพ์อุดตัน

อยากใช้เครื่องปริ้น Sticker หมึก Eco Solvent ปริ้น Flex สกีนเสื้อ ยาวๆ อย่าลืมทำตามวิธีที่แนะนำอย่างสม่ำเสมอ สนใจเครื่องปริ้นสติกเกอร์ Eco Solvent โทร 02-883-5434  หรือ     click     ดูรายละเอียดเพิ่มเติม