วิธีทำความสะอาดมือ เมื่อหมึกเครื่องปริ้นท์เลอะมือ

วิธีทำความสะอาดมือ เมื่อน้ำหมึกปริ้นเตอร์เปื้อนมือ 

 

สำหรบลูกค้ทุกท่านที่เป็นเจ้าของเครื่องปริ้นท์เตอร์หรือทำงานในสำนักงานทีตอ้งจัดการกับเครื่องพิมพ์ตลอดทั้งวันนั้นหมึกพิมพ์ อาจจะเลอะติดมือ ของท่าน

จนล้างไม่ออก ซึ่งเป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น 

 

วิธีการลบหมึกพิมพ์ ออกจากมือคุณ 

 

วิธีที่1. ให้ล้างนน้ำและสบู่ขิงตราเจดีย์ ในภาชนะที่ใส่น้ำได้ โดยให้ใช้สบู่ขัดบริเวณที่หมึกติดและล้างออกด้วยน้ำสะอาด

วิธีที่ 2. ถ้าสบู่และน้ำลบหมึกไม่ออก ลองใช้สเปรย์ฉีดผมลงไปบนฝ่ามือบริเวณทีเ่ปื้อนหมึก และหลังจากนั้นล้างด้วยสบู่และน้ำ+ขัดอีกครั้ง

วิธีที่ 3. ให้ขัดๆถูๆ มือของุคณด้วย สก๊อตไบรท์ แบบนุ่ม หรือหินขัด น้ำหมึกจะค่อยๆ จางหายไปได้มากขึ้น และทำความสะอาดด้วยน้ำอีกครั้ง