สั่งปริ้นท์งานแล้วปริ้นท์เตอร์ไม่ตอบสนอง

: เครื่องปริ้นท์ไม่ตอบสนองแม้ว่าได้พยายามทำการพิมพ์แล้ว (สำหรับวินโดวส์) <ไฟบอกสถานะการทำงานติดเป็นสีเขียว>

 

1.  เลือกpor usb tเครื่องปริ้นท์ไว้ถูกต้องหรือไม่
ถ้าเลือกport usb ของเครื่องพิมพ์ไว้ไม่ถูกต้อง จะส่งผลให้ไม่สามารถส่งข้อมูลการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องพิมพ์ได้ และตรวจเช็คการเสียบสาย usb ว่าอยู่ในลักษณะเรียบร้อยพร้อมใช้งานหรือไม่ กรณีชำรุดสามารถหาซื้อเปลียนได้ทั่วไป    

2.มีการสร้างไอคอนของเครื่องปริ้นท์เตอร์รุ่นเดียวกันไว้มากกว่าหนึ่งไอคอนหรือไม่

ถ้าท่านเปลี่ยนการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไปใช้อีกพอร์ทหนึ่งหรือได้ทำการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ซ้ำกันหลายครั้ง ไอคอนเครื่องพิมพ์ที่มีชื่อเดียวกันอาจถูกสร้างขึ้นมาซ้ำกันมากกว่าหนึ่งไอคอน ในกรณีดังกล่าวนี้ ไอคอนที่ซ้ำกันเหล่านั้นจะมีข้อความว่า "(Copy 1)" หรือ "(Copy 2)"  หรือ( COPY 3)ปรากฏร่วมอยู่ในชื่อเครื่องพิมพ์ และจะได้รับการจำแนกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเครื่องพิมพ์คนละเครื่องกัน

3.เครื่องปริ้นท์นั้นได้รับการตั้งค่าไว้ในส่วน Set As Default Printer หรือไม่
เมื่อทำการพิมพ์จากซอฟท์แวร์แอพพลิเคชั่น เครื่องพิมพ์ที่ได้รับการตั้งค่าไว้เป็นเครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ (computer's "Default Printer") นั้นจะได้รับการเลือกโดยอัตโนมัติให้ทำการพิมพ์ ถ้าท่านทำการติดตั้งและใช้งานเครื่องพิมพ์มากกว่า 1 เครื่อง ต้องแน่ใจว่าท่านได้เลือกเครื่องพิมพ์ที่ต้องการไว้ให้เป็น เครื่องพิมพ์ตามค่าเริ่มต้น  หรือต้องไป ตั้งค่า ("Default Printer") แล้ว จึงสามารถปริ้นท์ได้ 

4.  เครื่องปริ้นท์ อยู่ในสถานะ ออฟ-ไลน์อยู่หรือไม่ ?
 
เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะออฟ-ไลน์ ข้อมูลการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะไม่ได้รับการส่งต่อไปยังเครื่องพิมพ์ เมื่อเครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะออฟ-ไลน์ ข้อมูลการพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะไม่ได้รับการส่งต่อไปยังเครื่องพิมพ์ 
 
5. มีงานพิมพ์ทีสั่งซ้ำๆกันหลายครั้งค้างการพิมพ์อยู่หรือไม่ 
ตรวจสอบงานค้าง  ในไดรเวอร์ของรุ่นนั้นๆ ว่ามีการสั่งซ้ำๆกันหรือมีงานก่อนหน้าคงค้างหรือไม่ หากมีงานค้างเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เครื่องปริ้นท์ไม่ทำงานได้เช่นกัน  


หากลองทำการแก้ไขหรือตรวจสอบปัญหาเบื้องต้นแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้  สามารถนำเครื่องของท่านเข้ามารับบริการตรวจเช็คกับอิงค์แมนพาต้าได้ทุกวัน 
เวลา 11.00-20.00 น.   

อิ้งค์แมนพาต้าปิ่นเกล้า 
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอนเน็ค เทรด จำกัด
ศูนย์การค้าพาต้าปิ่นเกล้า ชั้น 5 เลขที่ 125  ห้อง 34-35 ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า  บางยี่ขัน บางพลัด กทม.10700


Hot line : 02-940-7580
M : 081-874-4741
Line ID : @inkman
Website : www.inkmanpata.com
Facebook : https://www.facebook.com/inkmanpatapinklao5/
Youtube : อิ้งค์แมนพาต้าปิ่นเกล้า
E-mail pata@inkman.co.th

 

ตอบเร็วกว่า คลิกเพิ่มเราเป็นเพิ่มที่นี่