artisJet ตลับหมึก DTSAT4 CMYK ink cartridges ขนาด 230 ml

artisJet ตลับหมึก DTSAT4 CMYK ink cartridges ขนาด 230 ml 

 • ราคา 5,500 บาทต่อตลับ
 • เครื่องพิมพ์จำเป็นต้องใช้ตลับหมึก 1 ชุด ดังนี้ Cyan 1 ตลับ | Magenta 2 ตลับ | Yellow 2 ตลับ | Black 1 ตลับ
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
฿5,500
จำนวน:

 • ink-dampers.jpg
  ตลับหมึก artisJet ink Dampers (6 เดือนเปลี่ยน 1 ครั้ง)ราคา 1,000 ต่อตลับเครื่องพิมพ์จำเป็นต้องใส่ 4 ตลับราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม...
  ฿1,000

 • wiper.jpg
  artisJet Wiper Blade (6 เดือนเปลี่ยน 1 ครั้ง)ราคาต่อชิ้นราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿900

 • bleeding-paper-roll.jpg
  artiJet paper roll กระดาษรองเปื้อน มีความยาวต่อม้วนที่สามารถพิมพ์ได้มากกว่า 8000+ cardsราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿1,400

 • SNAG-0005 23-11-2565.jpg
  artiJet Waste ink tank ตลับทิ้งหมึกเสียราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าจัดส่ง
  ฿1,200

 • SNAG-0004 23-11-2565.jpg
  อุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการใช้งานเครื่องพิมพ์ artisJet UV Card Printer ระยะเวลาการใช้งาน 6 เดือนควรเปลี่ยน 1 ครั้ง ทั้งชุดประกอบไปด้วย 1. ตลับทิ้งหมึกเสีย 1 ชิ้น 2. Wiper Blade 1 ชิ้น 3...
  ฿5,000
Visitors: 100,852